Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Arenemise hoos, sõbralikult koos​!

Killukesi lasteaia ajaloost

Võistes ei olnud lasteaeda väga pikka aega, kuid vajadus selleks oli. 1981. aastal valmis Võiste lastepäevakodu Vigri. Hoone valmis Pärnu Kaluri toetusel. Tänu sellele oli majanduslikud võimalused väga head. Majas oli sõimerühm ja kaks aiarühma. Esimestel aastatel töötas öörühm, sest peale Võiste laste käisid lapsed lasteaeda veel Uulust, Treimanist ja Jaagupist. Kolmerühmalises lasteaias oli nimekirjas 60-70 last.

Pöördelistel aegadel kaheksakümnendate lõpul, pärast kalurikolhoosi lagunemist, puudusid kohalikul omavalitsusel vahendid ja võimalused lasteaia maja ülalpidamiseks ja korrashoiuks. Kuna riik toetas laste kasvatamist kodus kuni nende 6 aastaseks saamiseni, vähenes laste arv ka meie lasteaias kiiresti. Tööle jäi vaid lastehoiurühm. Lasteaed 27.12.21 Kerli 1

1992. aastal ühendati lasteaed ja algkool, asutuse nimeks sai Tahkuranna Lasteaed-Algkool.

Lasteaed jätkas üherühmalisena 1998. aastani.

Alates 1998. aasta septembrist töötab majas kaks liitrühma: Päikesekiired (<2-5a) ja Rannakarbid (4-7a).

Soojustati majakarp, lasteaiamaja sai rohelise ilme, vahetati aknad ja katus sai metalse kuue.

2009. aastal renoveeriti lasteaia köök, kus valmib toit ka kooli jaoks.

2016. aastal paigaldati lasteaia majale maaküte.

2017.aasta suvel remonditi põhjalikult mõlema rühma ruumid, mis said ka uued värvilahendused.

 

Meie lasteaed 2022/23 õppeaastal

Tänaseks on loodud rühmades tingimused ühtekokku kuni 40 lapse vastuvõtmiseks. Rühmade käsutuses on 96 ruutmeetrit pinda, mõlemal rühmal on oma terrass ning ühiseks kasutamiseks aiaga piiratud õueala mänguväljaku ja valgusfooriga liikluslinnakuga. Õuealale on rajatud ka toidusalu, mis hetkel on alles kasvufaasis. Lisandunud on korvkiik (2022a kevadel), koos lapsevanemate abiga sai kiigule liivapõhi ja lisaks soetatud 2 kuusnurkset lauda õuealale.