Kodukord ja töökorraldus

Koolikell heliseb:

1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00
5. 12.20-13.05
6. 13.15-14.00
7. 14.15-15.00

 

Pikapäevarühm: Esmaspäevast neljapäevani kell 12.20 - 15.30.

Vaheajad on märgitud kodulehe kalendrisse.

Arenguvestlused vastavalt vajadusele.

Lastevanemate üldkoosolekud vähemalt 1x õ.a

Kõik tegevused ja ajakava on leitavad meie kalendrist, e-päevikus ja e-lasteaias.

Avalikud üritused ja huviringide toimumise ajad on kodulehe avalikus kalendris.

 

Infoleht Tahkuranna Lasteaed-Algkooli I klassi astujalelink opens on new page

Meie lasteaia ja kooli üldtööplaan 2023/24 õppeaastal.link opens on new page

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 10.09.2023.