Ajalugu

Lühikirjeldus hariduse ajaloost Tahkurannas

Esimesed teated kooliharidusest pärinevad kolmekümnendatest aastatest, siis oli Tori vallas 6 külakooli, õpetajateks kohalikud talupojad. Ilmselt kuulus ka Tahkuranna köstrikool nende hulka. Nii saamegi alates 1830. aastast rääkida järjepidevast hariduselust Tahkurannas.

Tol ajal olnud õpetajaks lihtne talupoeg Mart Miller (Melder), kes õpetas lapsi oma kodus Vaarikul. Kooliskäimine ei olnud kohustuslik, kooli pidid minema need, kes kodus lugemist selgeks ei saanud. Lapsed pidid käima nn „katsumistel”, kus kontrolliti lugemist ja katekismuse tundmist.

Ühel perioodil töötas piirkonnas mitu kooli, lapsed õppisid kihelkonnakoolis, vene õigeusukoolis ja luteriusukoolis.

1928. aastal  koondas  Pärnu Maakoolivalitsus koole ja loodi Tahkuranna 6-klassiline algkool.

1961/62. õppeaastal muudeti kool Tahkuranna 8-klassiliseks Kooliks. Kool töötas kahes majas, õpilasi oli üle saja. Nooremad lapsed õppisid praeguses majas, mis sai juurdeehituse, vanemad endises vallamajas.  

1977. aastast alates töötas Tahkurannas algkool 3-klassilisena.

1992. aastal reorganiseeriti kool ümber Tahkuranna Lasteaed-Algkooliks, 6-klassilisena töötame tänaseni.

Meie kool 2023/24 õppeaastal

Tahkuranna koolis saab õppida esimesest kuuenda klassini.

Kool paikneb suurepärases asukohas, looduse keskel ja merel läheduses. Väga hea bussiühendus toetab õpilaste iseseisvat liikumist, samuti toetab seda kooli tunniplaan.

Koolis on aktiivne õpilasesindus ja hoolekogu, parimal viisil õppimist toetavad õpetajad, logopeed ja teised koolimeeskonna liikmed. Õpilase kogupäevakooli mõtet toetab ka neljal päeval töötav pikapäevarühm.

Sobivas kauguses on Jõulumäe, mis avardab kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimise võimalusi, pakub õpilastele võimalust osaleda erinevates spordiringides.

Õpilased leiavad tegevust kooli huviringides, Tahku Tare noortetoas ja saavad külastada Võiste raamatukogu.

Avaldatud 28.04.2023. Viimati muudetud 09.10.2023.