Õppenõukogu

Õppenõukogude kava ja teemad

 

1. Neljapäev, 29.august 2024 kell 9.00

„Õppeaasta algus koolis ja õpikeskkond”

 

· Protokollija valimine;

· eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine;

· uue õppeaasta põhieesmärgid;

· kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

· kooli uue õppekava ülevaatamine, kinnitamine;

· valmisolek uueks õppeaastaks: töötajate olemasolu, koormused, tunniplaan, õpikud, ringid, pikapäevarühm, B-võõrkeel;

· õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse;

· mitmesugust

 

 

2.Kolmapäev, 20.november 2024 kell 14.00

„Esimese trimestri õpitulemused, 1.klassi sisseelamine kooli”

 

· Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine;

· kokkuvõte 1.trimestri õpitulemustest;

· 1. klassi kooli sisseelamine;

· õpiabi vajavad õpilased ja nende abistamine;

· õpetajate tagasiside 4. klassi tasemetestidest;

· mitmesugust

 

3. Kolmapäev, 5.märts 2025 kell 14.00

„Teise trimestri õpitulemused. LME programmi rakendumisest koolis ”

 

· Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine;

· kokkuvõte 2.trimestri õpitulemustest;

· kuidas on 7 harjumuse väärtused jõudnud igapäevaellu: tundidesse, vahetundidesse jne

· mitmesugust

 

4. Teisipäev, 3.juuni 2025 kell 12.30

”Kokkuvõte 2024/2025 õppeaasta põhieesmärkide täitmisest”

 

· Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine;

· õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine;

· ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;

· õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“; aasta õpilane

· õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise otsustamine;

· mitmesugust

 

5. Neljapäev, 28.august 2025 kell 10.00

„Õppeaasta algus ja õpikeskkond koolis”

 

· Protokollija valimine;

· eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine;

· uue õppeaasta põhieesmärgid;

· kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

· valmisolek uueks õppeaastaks: töötajate olemasolu, koormused, tunniplaan, õpikud, ringid;

· oma esindaja valimine kooli hoolekogusse;

· mitmesugust

 

 

Õppenõukogud toimuvad koolimajas.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 05.06.2024.