Visioon ja õppekasvatustöö eesmärgid

Meie VISIOON

Töötame selle nimel, et aastaks 2030 on Tahkuranna Lasteaed-Algkool turvaline, terviklik, tervislik ja kaasaegne kasvukeskkond kõigi jaoks.

 

Meie MISSIOON

Lasteaialapse/õpilase ealisi, individuaalseid ja soolisi iseärasusi ning vajadusi arvestades loome võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2023/2024 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid:   

Lasteaias

Meie väärtused, nende hoidmine ja koostöö lapsevanematega
Lapse keskendumisvõime ja iseseisvalt hakkamasaamise toetamine

 

Koolis

Õppija individuaalse õpitee toetamine
Väärtusarendus

                                                                                                            Kinnitatud kk 07.06.2023 nr 1-2/6 

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2022/2023 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid:

Lasteaias

1. Väärtusarendus, koostöö lapsevanematega
2. Lapse keskendumisvõime toetamine

 

Koolis

1. Õppija individuaalse õpitee toetamine
2.Tähelepanu pööramine õppeainete lõimumisele

                                                                                                                Kinnitatud kk 06.09.2022 nr 1-2/12

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2021/2022 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid:    

Lasteaias

1. Lapsest lähtuva arengu toetamine koostöös koduga
2. Väärtusarendus

                                                                                                                Kinnitatud kk 09.09.2021 nr 1-2/16

Koolis

1. Toetada iga õppija individuaalset arengut
2. Väärtusarendus

                                                                                                                Kinnitatud kk 07.09.2021 nr 1-2/15

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 29.08.2023.