PRIA

2021/2022 õppeaastal kasutavad lasteaialapsed ja õpilased  PRIA koolikava toetust.

Koolikava toetuse eesmärgid:

  • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;
  • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;
  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;
  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

 

Toetuse sihtrühm

 

Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

Koolipiima pakkumise sihtgrupiks on  koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-12. klassi õpilased ning kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

Allikas: https://www.pria.ee/toetused/koolikava-toetuslink opens on new page

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 10.09.2023.