Pedagoogiline nõukogu

Pedagoogiliste nõukogude toimumise kava 2023/2024 õppeaastal:

25. oktoober 2023 - Väärtuspõhised koostöötegevused lapsevanematega

28. veebruar 2024 - Mängulised tegevused keskendumisvõime toetamisel, lapse iseseisvus

15. mai 2024 - Kokkuvõte 2023/2024 õppeaasta põhieesmärkide täitmisest, parendustegevuste planeerimine

30. august 2024 - Uus õppeaasta

 

Koosolekud toimuvad lasteaias.

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 27.09.2023.