Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Arenemise hoos, sõbralikult koos​!

Visioon ja õppekasvatustöö üldeesmärgid

Meie VISIOON

Töötame selle nimel, et aastaks 2030 on Tahkuranna Lasteaed-Algkool turvaline, terviklik, tervislik ja kaasaegne kasvukeskkond kõigi jaoks.

Meie MISSIOON

Lasteaialapse/õpilase ealisi, individuaalseid ja soolisi iseärasusi ning vajadusi arvestades loome võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

 

 Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2022/2023 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid:   

Lasteaias

1.  Väärtusarendus, koostöö lapsevanematega

2. Lapse keskendumisvõime toetamine

 

Koolis

1. Õppija individuaalse õpitee toetamine

2.Tähelepanu pööramine õppeainete lõimumisele

                                                                                                                Kinnitatud kk 06.09.2022 nr 1-2/12

 

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2021/2022 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid:    

 

Lasteaias

1. Lapsest lähtuva arengu toetamine koostöös koduga

2. Väärtusarendus

                                                                                                                Kinnitatud kk 09.09.2021 nr 1-2/16

 

Koolis

1. Toetada iga õppija individuaalset arengut

2. Väärtusarendus

 

                                                                                                                Kinnitatud kk 07.09.2021 nr 1-2/15