Visioon

Aastaks 2020 on Tahkuranna Lasteaed-Algkool turvaline, tervislik ja kaasaegne arengukeskkond, mis võimaldab lasteaialastel ja õpilastel omandada konkurentsivõimelist haridust. Parim töökoht töötajatele, usaldusväärne partner lapsevanematele ja omavalitsusele.

Meil on väga head võimalused k e s k k o n n a h o i d l i k u  eluviisi kujundamiseks. Tahkuranna Lasteaed-Algkool on   l a s t e  j a o k s!

 Kõigil on siin hea olla!