Visioon ja õppekasvatustöö üldeesmärgid

Meie VISIOON

Aastaks 2020 on Tahkuranna Lasteaed-Algkool turvaline, tervislik ja kaasaegne arengukeskkond, mis

võimaldab lasteaialastel ja õpilastel omandada konkurentsivõimelist haridust. Parim töökoht

töötajatele, usaldusväärne partner lapsevanematele ja omavalitsusele.

Meil on väga head võimalused k e s k k o n n a h o i d l i k u eluviisi kujundamiseks. Tahkuranna

Lasteaed-Algkool on   l a s t e   j a o k s!

 

Kõigil on siin hea olla!

 

                                                                      

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 2019/2020 õppeaasta õppekasvatustöö üldeesmärgid                                        

Lasteaias

1. Pliiatsihoid.

2. Kultuuripärandi tähtsustamine ja muutuv õpikäsitlus.

 

Koolis

1. Iga õppija individuaalse arengu toetamine.

2. Õppimist toetava sõbraliku ja turvalise keskkonna kujundamine. (märkame ja hoolime)

3. Kultuuripärandi tähtsustamine seoses hariduselu 190. aastapäeva tähistamisega Tahkurannas.

 

 

 

Kinnitatud kk 1-2/15  13.09.19