KIK

Häädemeeste valla haridusasutuste keskkonnahariduslikud õppekäigud 2020-2021 õppeaastal projekt 17184


1. Õppekäik RMK Aegviidu külastuskeskusesse, 1.-3. klass, õppeprogramm "Vahetuvad aastaloomad", november 2020.

2. Õppekäik RMK Pähni külastuskeskusse, 4.-6. klass, õppeprogramm "Matkasellid Rõuge ürgorus", november 2020.

3. Õppekäik Pernova Hariduskeskusesse, lasteaia eelkoolirühm, õppeprogramm "Kes elab tiigis?", mai 2021.

 

Häädemeeste valla haridusasutuste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2019-2020 õppeaastal projekt 15754

1. Õppekäik Soomaa RP, 1. ja 2. klass, oktoober 2019, Õppeprogramm "Koprapere aastaring".

2. Õppekäik Pankrannikule (Alutaguse Matkaklubi), 3.klass, 4.klass, 5.-6.liitklass, aprill 2020, Õppeprogrammid "Pankranniku veed".

3. Õppekäik Pernova Hariduskeskusesse, lasteaia eelkoolirühm, mai 2020, Õppeprogramm "Rannaniidu elustik". 

Häädemeeste valla haridusasutuste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2018-2019 õppeaastal projekt 14681

1. Õppekäik Eesti Pandipakendisse, 1.-2. liitklass 3.klass 6.klass, september 2018, Õppeprogramm“ Pandipakendite taaskasutuslugu“.

2. Õppekäik Ermistu looduskeskusesse, LA rühm „Rannakarbid“, oktoober 2018, Õppeprogramm“ Ermistu järv“.

3. Õppekäik RMK Nõva Külastuskeskusesse, Häädemeeste kooli 4.5.klass ja Tahkuranna LAK 4.5.klass, mai 2019 Õppeprogramm „ Maa, mis tõuseb merest".