Pedagoogiline nõukogu

Pedagoogiliste nõukogude toimumise kava 2020/2021 õppeaastal:

 

26. oktoober

Teabe liikuvus ja väärtuskasvatuse osatähtsuse suurendamine

 

11. jaanuar

Igapäevase koostöö võimestamine kogukonna ja lasteasutuse vahel

 

1. märts

Teineteiselt õppimine ja kogemuste jagamine

 

31. mai

 

Tervise edendamine ja arengu toetamine

 

 

 

Pedagoogiliste nõukogude toimumise kava 2019/2020 õppeaastal:

 

18. november

Meeskonnatöö

 

10.veebruar 

Õpikeskkond

 

25. mai

Enesehindamine, õppeaasta kokkuvõte.

 

24. august

Planeerimine

 

Koosolekud toimuvad lasteaias.