Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Arenemise hoos, sõbralikult koos​!

Pedagoogiline nõukogu

Pedagoogiliste nõukogude toimumise kava 2021/2022 õppeaastal:

 

25. oktoober

Väärtuspõhine lasteaed, põhiväärtuste seostamine juhtimis- ja õppetegevusega

 

10. jaanuar

Õppekava arendus

 

1. märts

Teineteiselt õppimine ja kogemuste jagamine

 

31. mai

 

Kokkuvõte 2021/2022 õppeaasta üldeesmärkide täitmisest

 

 

Koosolekud toimuvad lasteaias.