Töö korraldus

Koolikell heliseb:
8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.15-12.00
12.25-13.10
13.20-14.05
14.15-15.00

Pikapäevarühm:
Esmaspäevast neljapäevani alates 12.30 - 15.30. Pikapäevarühm hakkab tööle alates 5. septembrist.

 

Meie kool kasutab e-päevikut, see ootab aadressil http://tahkuranna.ope.ee

E-päevik on suunatud eelkõige vanematele. Lastele jääb märkmete tegemiseks tavaline päevik.

Igal kasutajal on selles keskkonnas OMA isiklik konto.

Päevikus on õppimised, kodutööd, tundide kirjeldused, hinded ja ka vajalikud vestlused. Lisaks saate märkida puudumisi. Muidugi ei puudu ka sealt tegevuste kalender, mis septembri jooksul avalikult kodulehelt sinna kolib.

Mõnusat kasutamist!

 

Vaheajad:
2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:


1)I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2)II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3)III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
4)IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
5)V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

 

Arenguvestlused vastavalt vajadusele. 
Lastevanemate üldkoosolekud 1x õ.a

Traditsioonilised üritused:

  on täpsustamisel.

 

Riiklik järelevalve
PGS § 84 kohaselt teostab kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel omavalitsus.

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu

Tallinna esindus:
Tõnismägi 11
15192 Tallinn

 Välishindamisosakonna ekspert Pärje Ülavere  tel 53464448, 7350167.