Õpilased

Koolis töötab 4 klassikomplekti, neist 3. ja 4. ning 5. ja 6. on liitklassid.


Koolis õppis 2016/2017 õppeaastal 44 õpilast, sellel õppeaastal on 43 õpilast.