Õpilased

Koolis töötab 4 klassikomplekti, neist 2. ja 3. ning 5. ja 6. on liitklassid.


Koolis õpib  2019/2020 õppeaastal on 42 õpilast.

 

Õpilasesindus 2019/2020 õppeaastal 

Simona Kärsin

Elina Loorents

Anette-Marie Õis