Õpilasesindus, saavutused

Õpilasesinduse koosseis 2020/2021 õppeaastal

Merili Holter

Elina Loorents

Max Marcus Lees

 

Aasta õpilane on Laura Laine.

 

Meie koolis õpib sellel õppeaastal 37 õpilast.

 

 

 

 

 

Õpilaste tunnustamine  2019/2020. õppeaastal

 

Ainekiituskirjad alljärgnevatele õpilastele:

Markus Tasalain - ajaloo maakondlikul olümpiaadil  9. koht, õpetaja Krista Saarse

Anette-Marie Õis - üleriigiline koolinoorte lingvistikaolümpiaad 10. koht, õpetaja Terje Eesnurm

Anette-Marie Õis - ajaloo maakondlikul olümpiaadil 6.-7. koht, Krista Saarse.