Õpilased

Koolis töötab 4 klassikomplekti, neist 1. ja 2. ning 4. ja 5. on liitklassid.


Koolis õpib 2018/2019 õppeaastal on 44 õpilast.