Töötajad

Koolihoones töötab 9 pedagoogilist töötajat. 

Kerli Õismets -direktor, inglise keel
Krista Saarse - ajalugu, loodusõpetus
Lea Anniko - klassiõpetaja (I klass)
Terje Eesnurm - klassiõpetaja (III ja IV klass), kunstiõpetus, vene keel 
Anu Alloja - klassiõpetaja (II klass), käsitöö
Maike Lääne - muusika, pikapäevarühm 
Kadri Madissoo - klassiõpetaja (V ja VI klass), kehaline kasvatus 

Tiina Krause - logopeed
Teenindavat personali on 2 inimest.