Hoolekogu

Argo Mengel- pidaja esindaja

Maia-Liisa Kasvandik- lasteaia lapsevanemate esindaja

Eneli Hein- lasteaia lapsevanemate esindaja

Anželika Pilden- lasteaiaõpetajate esindaja 

Raili Kers- kooli lapsevanemate esindaja

Külli Klein- kooli lapsevanemate esindaja

Terje Eesnurm- kooli õpetajate esindaja

 

TAHKURANNA VALLAVALITSUSE KORRALDUS 16. NOVEMBER 2017 NR 372.