Dokumendid

Kooli üldine tegevuskava 2019/2020 õppeaastal (*.pdf)

 

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus (*.pdf)

I klassi astumise avaldus (*.docx)

Pikapäevarühma avaldus (*.doc)

Kooli kodukord (*.doc)

Lasteaia kodukord (*.pdf)

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (*.pdf)

Tunnustamine (*.docx)

TLAK põhimäärus (*.doc)

TLAK õpilase kooli vastuvõtmise tingimused (*.doc)

TLAK arengukava 2017-2020 (*.pdf)

TLAK andmekaitsetingimused (*.pdf)

Lasteaia õppekava (*.pdf)

Rannakarbi rühma tegevuskava 2018/2019 (*.pdf)