Dokumendid

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus

I klassi astumise avaldus

Pikapäevarühma avaldus

Kooli kodukord

Lasteaia kodukord

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Tunnustamine

TLAK põhimäärus

TLAK õpilase kooli vastuvõtmise tingimused

TLAK arengukava 2017-2020

TLAK andmekaitsetingimused

Lasteaia õppekava

Rannakarbi rühma tegevuskava 2018/2019

 

 *

Süsteemne  koolituskava, mis arvestab meeskonna tugevusi ja vajadusi ning arvestab kaasava hariduse põhimõtteid.  Kava on SIIN.