Dokumendid

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (pdf) 

Häädemeeste valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus (pdf)

Häädemeeste valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus (pdf)

I klassi astumise avaldus (*.docx)

Pikapäevarühma avaldus (*.doc)

Kooli kodukord (*.pdf)

Lasteaia kodukord (*.pdf)

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (*.pdf)

Tunnustamine (*.docx)

TLAK põhimäärus (*.pdf)

TLAK õpilase kooli vastuvõtmise tingimused (*.doc)

TLAK arengukava 2021-2030 (*.pdf)

Arengukava tegevuskava 2021-2024 (pdf)

TLAK andmekaitsetingimused (*.pdf)

Kooli õppekava (pdf)

Lasteaia õppekava (*.pdf)

TLAK ühine üldtööplaan (*.pdf)